Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Teamcoachingutbildning
Nästa utbildning för öppna marknaden planers starta våren 2017

Inner & Outer Management
har under många år genomfört ett stort antal coachutbildningar för öppna marknaden med fokus på individuell coaching samt ett stort antal utbildningar i coachande ledarskap och teamcoachingprogram i företag och organisationer, såväl i Sverige som utomlands.

Vi erbjuder nu ytterligare en öppen utbildning som fokuserar på att coacha team/grupper av olika slag.

Vi vänder oss främst till tidigare deltagare av Inner & outer Management´s coachingutbildningar så att vi kan använda vissa delar av den läroplattformen som grund.
Andra personer med liknande utbildnings- och erfarenhetsnivå är också välkomna, gärna med rekommendation av tidigare Inner & Outer Management deltagare.

Teamcoachutbildnings syfte är att utforska och lära om hur arbeta med och coacha ett team mot mer framgång i form av varaktigt resultat, kontinuerlig utveckling, samspel och arbetsglädje. Ökad medvetenhet, stärkande förhållningssätt, konkreta verktyg är viktiga delar här.
Alla verktyg vi lär oss är användbara i alla coachingsammanhang såväl professionellt som privat. Många
av verktygen går också att använda i individuella samtal, för par och i familjen.


Några röster från tidigare teamcoachingutbildningar:

Teamcoachingkursen gav mig bra förståelse vad ett team egentligen är och för hur coaching på individnivå kan användas på team och hur effektivt det kan bli. Vi övade på nya modeller och verktyg som ytterligare fördjupade förståelsen för teamcoachingens möjligheter. Kunskaperna från kursen hjälper mig både som teamcoach som i mitt dagliga arbete, och sist men inte minst hemma hos mina nära och kära.

Att i utbildningen själva få jobba i team gav djupa insikter och idéer. Att också väva in många exempel från ”verkliga livet” både från företagsvärlden, idrottssammanhang, och från min familj och släkt!, fördjupade det hela än mer. Stort tack för ett bra praktiskt upplägg med många bra användbara verktyg!

Jag har jobbat i olika projekt och grupperingar länge. Att se grupper och team som ett system i stället för ett antal människor har för mig totalt ändrat förståelsen för gruppers dynamik. Nu känner jag ny inspiration och kan enkelt se och applicera saker jag lärt mig för att ta mitt jobb till en helt ny nivå. Det är nu både effektivare och roligare. Nu kan jag supporta grupper att bli verkliga team!

Nu har jag ytterligare förståelse för hur coachingverktygen som jag tidigare lärt mig fungerar. Riktiga aha´n - och som jag direkt kan använda!
Jag har nu, förutom specifika teamcoachingverktyg, också fått tillgång till enkla modeller om hur hjärnan fungerar och som nu gör skillnad i alla slags samtal och möten jag har. Jag känner att jag når fram enklare och har också indirekt utvecklat mitt lyssnande vilket ger mig möjlighet att bidra på ett mer värdefullt och konkret sätt. Stort tack för denna utbildning som starkt påverkat både mitt professionella och privata liv!

Jag tycker att utbildningen har gett fler konkreta verktyg och perspektiv till min coaching. Jag har fått fördjupade insikter och lärdomar. Liksom ny inspiration och kraft i min coaching. Jag har särskilt uppskattat kopplingen till hjärnforskning och det systematiska synsättet på grupper/team och hur coaching kan appliceras på dessa, det gör verkligen märkbar skillnad. jag har också fått flera värdefull insikter om och för mig personligen

Kursen har, förutom överraskande insikter i om hur hjärnan fungerar och i stor utsträckning styr vårt beteendemönster, gett mig en struktur och flera bra metoder för professionell teamcoaching. Tack Inner & Outer Management!

Form:

  • 6 kursdagar; 2 + 2 + 2 dagar, klockan 9.00 -17.00 
  • 1 individuell coachingsession mellan andra och tredje omgångarna av kursdagar


Huvudlärare: Eva Kara Posse,
ICF PCCcertifierad coach, Certifierad teamcoach och Train-the-trainer. Läs mer

Plats: Stockholm

Pris: Totalt 29.500 kronor + moms, varav anmälningsavgift 5.500 kronor + moms.
Anmälningsavgiften betalas senast:

Anmälan: Anmäl dig till contact@innerandouter.com
Vi skickar dig ett anmälningsformulär. Efter erhållen anmälan skickas frågeformulär, och tid bokas för en pratstund/intervju.

Antal deltagare är 12, med ett minimum av 8, för att tillgodose både dynamik och personlig uppmärksamhet. Platserna tillsätts i kronologisk ordning efter betald anmälningsavgift.

Välkommen med din anmälan eller om du har ytterligare frågor KontaktAnmälan

 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com