Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Huvudlärare
Coachutbildningen leds av Eva Kara Posse, som har en gedigen och mångårig erfarenhet som coachutbildare, executive coach, mentorcoach och teamcoachEva Kara Posse. Hon är en av de absolut mest erfarna coachutbildarna och coacherna i Sverige.
Eva Kara har arbetat med sin egen och människors professionella och personliga utveckling på olika sätt i mer än 25 år, varav många år i Australien, ett av coachingens föregångsländer, samt i Indien.

Hon utbildar såväl blivande som erfarna coacher och konsulter i sin yrkesroll samt chefer/ledare som önskar använda coachingen i sitt ledarskap och för sin egen personliga utvecklings skull. Bland deltagarna finns också personer som genom ökad självkännedom, självinsikt och konkreta verktyg vill få klarhet om riktning och nästa steg. Hennes coachingklienter finns såväl i Sverige som internationellt.

Förutom att Eva Kara lång erfarenhet inom området professionell coaching så har hon gedigen erfarenhet från såväl egna operativa och strategiska chefs- och ledarbefattningar, inkl VD, inom svenskt näringsliv som seniorkonsult åt större organisationer och mindre entreprenörföretag.
Hon har också varit ledare i en mångfald program inom området inre personlig utveckling såsom medvetande- och självkännedomsträning och meditation, samt helhetshälsa.

Hon kombinerar sin affärs-, ledar-, och organisationskompetens med en djup erfarenhet inom området inre personlig utveckling och hälsa på ett sätt som gör såväl hennes coaching som utbildning/träning unik. Som coach arbetar Eva Kara Posse som executive coach, livscoach och teamcoach.

Förutom rent konkreta modeller och verktyg har Eva Kara en unik förmåga att på ett varmt, mjukt och inspirerande men ändå bestämt och tydligt sätt förmedla nya insikter till deltagarna, både i deras roller som coacher, ledare och som privatpersoner. Vidare utifrån insikter och medvetenhet skapa nya stärkande vanor och förhållningssätt - vilket leder till ett varaktigt och hållbart resultat.

Hennes dynamiska och lättsamma stil kombinerat med hennes energi och kreativa närvaro hjälper deltagarna att känna sig trygga att våga ta utmanande steg i sin  coachingkompetens och sin professionella och personliga utveckling.
Eva Kara är sedan många år medlem i ICF (International Coach Federation)
och en av ICF´s Certifierade coacher, PCC Professional Certified Coach. Hon är också bl a Certifierad teamcoach och utbildad Train-the-trainer.
Akademisk bakgrund är civilekonom med påbyggnad av ledarskap och management samt beteendevetenskap, stresshantering och en mångfald av utbildningar inom personlig utveckling och samtalsformer.

Inner & Outer Management erbjuder förutom Internationell Coachutbildning också företaginterna coachutbildningar, ledarskapsprogram, teamcoaching, executive coaching och fördjupning i personlig utveckling.
Internationell Coachutbildning har genomförts i Sverige sedan 2003.
 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com