Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Form

Lär dig genom en aktiv läroprocess 

Du lär dig genom ett aktivt praktiskt deltagande utifrån tre roller - den som coachar, den som blir coachad och som feedbackperson. Träningen är starkt interaktiv med inslag av reflektion och egna studier. Tonvikten ligger på det praktiska utövandet.

Vi har valt att ha både kursdagar och och s k aktiva teleklasser och med täta mellanrum vilket gör att du enklare och kraftfullare kan vara kvar och vara aktiv i läroprocessen. Antalet deltagare är ca tolv vilket säkerställer både dynamik och personlig uppmärksamhet. Till sista träningstillfället inbjuds externa personer att praktisera på. Hemuppgifter mellan utbildningstillfällena är betydande och består mest av praktiserande men också av teoretiska inslag.

Lär dig coacha utifrån helhetstänkande som gynnar utveckling och varaktig resultat

Coachutbildningen tar ett helhetsgrepp och lär dig som coach och coachande ledare att beakta såväl den coachades helhet och sammanhang som relevanta specifika målområden i livet såsom arbete, hälsa, relationer, samarbete, företagande, intressen, kreativitet, ekonomi, andlighet etc. Helhetsgreppet innebär också fokus på både professionell och personlig utveckling. Förutom sedvanliga coachspecifika vektyg så tar utbildningen sin utgångspunkt i neuro science och medvetenhet - och beteendelära för att skapa nya stärkande vanor. 

Även om du efter utbildningen enbart kommer att utöva coaching avseende arbetsrelaterade områden så är helhetsmetodiken bra för läroprocessen och den egna personliga utvecklingen – och att du kan utföra coachingen autentiskt.

Lär dig att professionellt genomföra en längre coachingserie - samt kortare coachingsamtal

Förutom sedvanlig coachspecifik träning utbildas du i att genomföra en coachingserie med tolv coachingsessioner. Såväl ramverket/strukturen som metodiken kan användas för både kortare och längre serier samt för enstaka samtal.
Ramverket som är väl beprövat och framgångsrikt är skapat för att stödja ökad självkännedom, utveckling, förändring, framåtskridande och varaktigt resultat. Strukturen möjliggör också gott om utrymme för flexibilitet och spontanitet.

Du kan som chef/ledare använda ramverket/strukturen i stödsamtal och utvecklingssamtal, möten och projekt för att främja ansvar, kreativitet och utveckling. Och oavsett vilken typ av coach du vill vara exempelvis livscoach, executive coach eller businesscoach så kommer ramverket att stötta dig.

Professionell och personlig utveckling hand i hand

När du deltar i denna coachutbildning, så förutom att du genomgår en professionell utbildning, så ger du dig också in på en personlig resa. Genom kursledningens långa, gedigna erfarenhet i relevanta områden samt coaching och feedback från både kursledning och kursdeltagare ökar dina insikter och lärdomar om dig själv, både som coachande chef/ledare, coach och som person. Ökat självmedvetande, kärnfullt agerande, avslappning och självkänsla förbättrar avsevärt dina möjligheter att bli en riktigt bra coachande ledare och coach som kan arbeta utifrån ett helhetsgrepp på ett professionellt sätt. Du utvecklar ditt självledarskap och ditt sätt att leda och guida andra. Dessutom kan du applicera dina nya insikter, medvetenhet och lärdomar inom andra områden i ditt liv.    


 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com