Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Tider
I coachingutbildningen varvas heldagar och aktiva teleklasser. Därmed ges möjlighet att få erfarenhet av att vara coach och att bli coachad i både personligt möte och möte per telefon.
Utbildningen är till stor del interaktiv med mycket utrymme för praktik och träning.
Individuell coaching, coaching med externa klienter och ett unikt väl beprövat ramverk ingår också.

Coachingtbildningen är intensiv och sträcker sig över en 3-4 månaders period och består av 9 heldagar vid fyra tillfällen och 9 teleklasser om en och en halv timme.
Utbildningen består också av 1 förberedande individuell coachingsession före utbildningsstart samt återträffar efter utbildningens slut.

Praktiska och teoretiska hemuppgifter mellan utbildningstillfällena utgör ytterligare en stor del av utbildningen. De praktiska uppgifterna görs både med olika träningspartners och individuellt. Praktik med externa klienter.

Vårens coachutbildning pågår
Nästa utbildning startar 27 september
Välkommen med din anmälan  
Anmälan

TIDER START hösten 2017, 9 heldagar och 8 teleklasser 
Förbedande coachingsession bokas individuellt. Datum för återträff/ar bestäms senare.
9 heldagar, 1 x 3 dagar + 3 x 2 dagar
Plats: Centralt i Stockholm
Klockan 9.00–17.30 (samling från klockan 8.30) 
• Onsdag/fredag 27-29 september
• Torsdag/fredag 9-10 november
• Torsdag/fredag 25-26 januari
• Torsdag/fredag  8-9 februari
OCH
9 teleklasser; aktiva, interaktiva telefonmöten: 
Klockan 19.30-21.00
• Onsdag 4 oktober
• Onsdag 11 oktober
• Onsdag 18 oktober
• Onsdag  25 oktober
• Onsdag 15 november
• Onsdag 22 november
• Onsdag 29 november
• Onsdag 6 december
• Onsdag 13 december (extra)
• Onsdag 17 januari
SAMT 
Individuell förberedande coachingsession om ca 2 timmar före utbildningens start - bokas separat
Återträff/ar under våren och hösten 2017 - datum bestäms senare
Plats för kursdagar: Stockholm
Anmälan


TIDER VÅREN 2017, 9 heldagar och 8 teleklasser
Förbedande coachingsession bokas individuellt. Datum för återträff/ar bestäms senare.
9 heldagar, 1 x 3 dagar + 3 x 2 dagar;
Plats: Centralt i Stockholm
Klockan 9.00–17.30 (samling från klockan 8.30)
• Onsdag/fredag 1-3 februari
• Torsdag/fredag 16-17 mars
• Torsdag/fredag 4-5 maj
• Torsdag/fredag 18-19 maj
OCH
9 teleklasser; aktiva, interaktiva telefonmöten:
Klockan 19.30-21.00
• Onsdag 8 februari
• Onsdag 15 februari
• Onsdag 22 februari
• Onsdag 8 mars
• Onsdag 22 mars
• Onsdag 29 mars
• Onsdag 5 april
• Onsdag 19 april
• Onsdag 26 april
SAMT
Individuell förberedande coachingsession om ca 2 timmar före utbildningens start - bokas separat
Återträff/ar under våren och hösten 2017 - datum bestäms senare
Plats för kursdagar: Stockholm
Anmälan 


 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com