Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Tider
I coachingutbildningen varvas heldagar och aktiva teleklasser. Därmed ges möjlighet att få erfarenhet av att vara coach och att bli coachad i både personligt möte och möte per telefon.
Utbildningen är till stor del interaktiv med mycket utrymme för praktik och träning.
Individuell coaching, coaching med externa klienter och ett unikt väl beprövat ramverk ingår också.

Coachingtbildningen är intensiv och sträcker sig över en 3-4 månaders period och består av:
9 heldagar vid fyra tillfällen och 9 teleklasser om en och en halv timme.
Utbildningen består också av 1 förberedande individuell coachingsession före utbildningsstart samt återträffar efter utbildningens slut.

Praktiska och teoretiska hemuppgifter mellan utbildningstillfällena utgör ytterligare en stor del av utbildningen. De praktiska uppgifterna görs både med olika träningspartners och individuellt. Praktik med externa klienter.

Nästa coachutbildning startar 2019
Välkommen med din anmälan   Anmälan

TIDER: 9 heldagar och 9 teleklasser 
Förbedande coachingsession bokas individuellt. Datum för återträff/ar bestäms senare.
9 heldagar, 1 x 3 dagar + 3 x 2 dagar
Plats: Centralt i Stockholm
Klockan 9.00–17.30 (samling från klockan 8.30) 
• Onsdag/fredag 
• Torsdag/fredag 
• Torsdag/fredag 
• Torsdag/fredag 
OCH
9 teleklasser; aktiva, interaktiva telefonmöten: 
Klockan 19.30-21.00
• Onsdag 
• Onsdag
• Onsdag 
• Onsdag  
• Onsdag 
• Onsdag 
• Onsdag 
• Onsdag 
• Onsdag 
SAMT 
Individuell förberedande coachingsession om ca 2 timmar före utbildningens start - bokas separat
Återträff/ar under 2019 - datum bestäms senare
Plats för kursdagar: Stockholm
Anmälan

 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com