Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Anmälan
Anmälningsformulär skickas separat. För att säkerställa kvaliteten i coachingutbildningen tillämpas en antagningsprocedur bestående av frågeformulär och intervju.

Dessutom som förberedelse till utbildningen, genomförs en individuell coachingsession med varje deltagare före utbildningens start.

Priset är 55.000 kronor + moms, varav anmälningsavgift 9.000 kronor + moms.

I priset ingår:
Förberedande individuell coachingsession
 9 Kursdagar och 9 Teleklasser
Unikt, väl beprövat och framgångsrikt ramverk
Omfattande manual
Löpande coaching och handledning
Praktik med extern klient
Lunch och mellanmål
Återträffar
Rekommenderad kurslitteratur om ca 500 kr tillkommer.

Anmälan:
Vänligen gör din anmälan genom contact@innerandouter.com så skickar vi dig anmälningsformulär. Efter du returnerat anmälningsformuläret skickar vi dig ett frågeformulär. Därefter bokar vi tid för en kortare pratstund och sedan för den förberedande coachingsessionen (ca 2 timmar)

kontakt

För mer information, kontakta:
Eva Kara Posse, huvudlärare
kara@innerandouter.com
0733-50 39 08

Inner & Outer Management erbjuder dels coachutbildningar för öppna marknaden och dels företaginterna coachutbildningar, ledarskapsprogram, teamcoaching samt executive coaching, samarbetscoaching och fördjupning i personlig utveckling.
Första coachutbildningen genomfördes 2003 och har sedan dess genomförts kontinuerligt.
 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com