Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

logo.gif
Internationell coachutbildning
Coach- och Ledarkompetenser


Vårens coachutbildning pågår

Välkommen på informationsträff den 30 maj 
- och/eller kontakta oss för
 individuell information

Hösten utbildning startar 27 september


Mer om informationsträff 

Lite mer, lite djupare - mer än en vanlig coachutbildning

Du får bredd i form av en mängd konkreta verktyg och framåtdrivande utveckling.
Djup i form av personliga insikter och ökad medvetenhet, för hållbart resultat.

En gedigen och unik coachutbildning för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, och som människa.

Oberoende av hur mycket erfarenhet du redan har av att arbeta med människor, leda och att coacha, så får du i denna coachutbildning möjlighet att träna upp dina coach- och ledarfärdigheter till en helt ny nivå.

Oavsett om du är chef/ledare, konsult, coach, eller har annan yrkesroll - ny eller senior - så får du genom klargörande konkreta verktyg och insiktshöjande och kärnfulla övningar möjlighet att bygga, stärka, vidareutveckla din självkännedom, trygghet och förmåga/färdighet att coacha och att stötta andra människor att växa och utvecklas. "Långt över förväntan och långt mer än jag trodde var möjligt" säger deltagare med olika yrkesbakgrund, arbets- och livssituation och ålder. 

Förutom sedvanlig coachspecifik träning utbildas och tränas du i en mångfald av ytterligare kommunikationsverktyg och ett unikt, väl beprövat och framgångsrikt ramverk som kan användas för både längre coachingserier, enstaka coachingsamtal och andra samtal/möten i organisation - individuellt och i grupp.

Du tränas utifrån en helhetssyn som stödjer dig i att arbeta både med den coachades helhet och sammanhang, och olika mål- och delområden. Med framåtskridande i önskade specifika områden, ökade självinsikter och stärkande förhållningssätt och vanor. Helhetsgreppet och ramverket främjar helhet, ökad medvetenhet, hälsosamt ansvar och varaktigt resultat.

Förutom att lära verktyg, ramverk och coachingfärdigheter så fokuserar utbildningen också på coachens egen självkännedom, sätt att vara, interagera och respondera till den coachade. De nya färdigheterna kan då också utvecklas inifrån och ut och upplevas som genuina och autentiska.

Inner & Outer Management arbetar och utbildar i enlighet med ICF International Coach Federation yrkesmässiga standard, etiska regler och kärnkompetenser. Utbildningen är designad som en coachspecifik utbildning enligt ICFs riktlinjer.

Vi har genomfört denna coachutbildning årligen i Sverige sedan 2003. Vi får återkommande återkopplingen att vår coachutbildning är unik och i förkant bl a på det sätt den kombinerar professionell utveckling med inre personlig utveckling.
 
Välkommen på informationsträff 30 maj
- och/eller kontakta oss 
för individuell information

Läs mer och anmäl dig till Informationsträff 
Du är också välkommen att få individuell information per telefon eller i möte - för tider kontakta contact@innerandouter.com
 
Nästa coachutbildning startar 27 september 
Välkommen med din anmälan
För att säkerställa kvaliteten i coachutbildningen tillämpas
bl a en antagningsprocedur bestående av frågeformulär
och intervju.
Läs mer och anmäl dig...
 
Nästa teamcoaching-
utbildning

Teamcoaching är en av de mest effektiva processer för att främja varaktigt resultat, utveckling och arbetsglädje för team
Läs mer och anmäl dig...
 

"Den här utbildningen har gett mig möjligheten att guida människor mot sina professionella och personliga mål på ett varmt och inkännande sätt, samtidigt som jag har struktur och verktyg att luta mig emot - och med utveckling och resultat långt över vad jag trodde var möjligt!
Utbildningen gav mig också starkare självförtroende och självkänsla. Allt detta har jag nytta av inte bara som professionell coach utan också i alla sammanhang i mitt liv och möten med människor"
 
Ingrid Ö - Friskvårdskonsult och terapeut

 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com